Presentaties

Volgende presentaties

“The Subscription Economy” – 20 oktober 2022 – Elmos ICTech Day – Wilrijk

“Meaningfull Digitization” – 27 oktober 2022 – The Birdwing – Online

Mogelijkheden voor jouw evenement

De thema’s van het boek kunnen ook voorgesteld worden als presentatie of workshop. Hiervoor zijn een aantal onderwerpen mogelijk al naargelang de beschikbare tijd. Onderstaande presentaties mikken op een slot van 30 minuten, en kunnen eventueel gecombineerd worden. Ook is het mogelijk om een programma op maat samen te stellen rond een bepaald onderwerp in deze materie.

Klant 2.0

De klanten zijn niet meer wie ze geweest zijn. Klant 2.0 is mondiger en veeleisender en hij wil bovendien niet betalen voor de extra dienstverlening. Dit geeft druk op de huidige manier van werken. Gelukkig dat de technologie je ook kan helpen!

Key-takeaways:

  • Hoe omgaan met de Klant 2.0

Digitale Muda

‘Muda’, oftewel ‘verspilling’, is een begrip uit de Japanse kwaliteitsleer. De concepten ervan zijn te vertalen naar een digitale omgeving, en kunnen een manier zijn om de klantenbeleving in kaart te brengen.

Key-takeaways:

  • Door rekening te houden met de verschillende soorten digitale muda, krijg je een beeld op de mogelijke verbeteringen

Zes treden naar een digitale organisatie

Je wordt niet zomaar van de ene dag op de andere het nieuwe Facebook of Tesla. Om van bestaand bedrijf te ontpoppen in een digitale organisatie zijn een aantal stappen nodig. Je zal het management mee aan boord moeten krijgen, de huidige processen zullen goed digitaal ondersteund moeten worden, en dan kan je werken aan de producten.

In deze presentatie neem ik je mee door de zes treden die leiden naar een vernieuwde organisatie.

Key-takeaways:

  • Structuur om verbetermogelijkheden te structureren
  • Voorstel voor een eerste brainstorming die de deelnemers zélf in de eigen organisatie kunnen doen.

Uitbreiding op de ‘zes treden’: sleuteltechnologieën – ca 30’ tot 1 uur extra

Met de vorige presentatie is een kader gezet van de stappen in een digitaliseringstraject, maar welke technologieën zijn er nu eigenlijk relevant, en wat is de impact ervan op de bedrijfsvoering. Iedereen heeft al wel gehoord van de buzzwords als ‘bots’ en ‘blockchain’, maar wat betekenen ze eigenlijk concreet? Ik verkies dit als uitbreiding samen te geven met de presentatie over de zes treden omdat dit dan een raamwerk en context biedt.

Key-takeaways:

  • Van een aantal technologieën wordt uitgelegd wat de concrete toepassingen kunnen zijn

Andere onderwerpen

In onderling overleg zijn andere onderwerpen mogelijk. Daag me uit om iets uit te werken rond een topic dat jij interessant vindt. Zo was er de vraag van de organisator van een conferentie over supply chain management om de impact van de nieuwe technologieën op het ‘klantenorder ontkoppelingspunt’ (‘KOOP’) te presenteren. Dit resulteerde in een boeiende presentatie die de aanwezige logistieke managers direct kon aanspreken.

In-company workshop

Zinvol Digitaliseren in jouw organisatie – 3 halve dagen + 1 halve dag opvolging

In drie workshops met minimaal 5 en maximaal 10 medewerkers van uw organisatie gaan we door de theorie, en doen we samen de oefeningen die in het boek beschreven zijn. Los van de begeleidde workshops, die met een week interval gepland worden, is het de bedoeling dat de deelnemers in tussentijd ook met de materie bezig zijn.

Het eindresultaat is

  • een verhoogde kennis rond digitaliseren in jouw organisatie
  • een beeld op welke technologieën voor jouw relevant zijn, en wat ze kunnen betekenen.
  • Een stappenplan om de eerste verdere stappen te zetten.

De laatste halve dag is voorzien om na een aantal weken terug te komen. We bespreken dan samen hoever jullie staan, wat de eventuele hindernissen nog zijn, en hoe die weggewerkt kunnen worden.